Website Banner
 
 
     
 
ประกาศขายบ้าน !!
 
 
 
   เป็นทาวเฮาส์  4 ชั้น ครึ่ง 
 4 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ
 
 เบอร์ติดต่อ 081-6514924
 

                      รายละเอียด »
 
     
     
     
     
     » บริการของเรา
          
 
 
     
 
 
     
  เราให้บริการทางด้าน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาด้านงานบัญชี งานจดทะเบียนบริษัท จัดตั้ง, แก้ไข
เรื่องต่างของบริษัท, จดเลิกและชำระบัญชีของบริษัทฯ
 
     
 
 
-
เราจะคิดค่าบริการตามเอกสารของลูกค้าโดยจะเริ่มค่าทำบัญชีที่ 2,500.-/เดือน 
 
-
ค่าสอบบัญชี จะดูที่รายได้ เป็นหลัก เริ่มต้นที่ 10,000. 
 
-
ค่าจดทะเบียนจะเริ่มต้นที่ 2,000 
 
-
จัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรมบัญชีที่สรรพากรยอมรับ ร่วมวางแผนภาษี เพื่อให้ท่านเจ้าของกิจการเสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัด 
 
-
จัดพิมพ์รายงานต่างๆทางบัญชีเพื่อให้ท่านได้รับทราบและเพื่อประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ 
 
 
   
     
     
     
                     
           
                     
         
 
บริษัท สำนักงานชัยณรงค์ จำกัด (สำนักงานเดิม)
111/90 ซอยลาซาล 32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-361-7842-5 
มือถือ : 089-894-7878 ,081-651-4924 
Email : pvipada@hotmail.com www.cnoffice.co.th 
 
บริษัท สำนักงานชัยณรงค์ จำกัด (สำนักงานใหม่)
63 ซอยกาญจนาภิเษก 039 แยก 6 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-726-5033-37
มือถือ : 089-894-7878 ,081-651-4924
Email : pvipada@hotmail.com www.cnoffice.co.th
 
*ทางบริษัทจะย้ายสำนักงานใหม่ วันที่ 2/5/2557
 
         
Current Pageid = 4